Regulamin

Regulamin

Regulamin udostępniania sprzętu turystycznego przez wypożyczalnię www.kajaki.pw RETROSPORT Paweł Ratajczak oraz K2 Piotr Ratajczak  tel. 694-627-427, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 1. Wypożyczalnia  www.kajaki.pw Retrosport Paweł Ratajczak oraz K2 Piotr Ratajczak udostępnia sprzęt kajakowy za opłatą zgodną z cennikiem (dostępnym na stronie www.kajaki.pw), wniesioną przed przekazaniem sprzętu wypożyczającemu, po podpisaniu protokołu jego odbioru oraz zobowiązania odpowiedzialności materialnej.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niepełnoletnie nie będą obsługiwane. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać
  z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie lub ewentualne szkody.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku udziału w spływach indywidualnych. Przy spływach grupowych, firmowych lub integracyjnych możliwe jest wynajęcie ratowników/przewodników, którzy służą fachową i profesjonalną pomocą, co jednak nie zwalnia kajakarzy z odpowiedzialności za zdrowie własne i innych uczestników spływu, a także za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 5. Odbiór i zwrot sprzętu kajakowego odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a
  w szczególności za jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w trakcie wypożyczania. Wszelkie koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi wypożyczający.
 7. Wypożyczalnia www.kajaki.pw  nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 8. Wypożyczalnia www.kajaki.pw  nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, uszkodzenia włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 9. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy.
 10. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni  www.kajaki.pw
 11. Regulamin dla organizatorów spływu: organizatorem spływu kajakowego jest każda osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób (wypożyczająca sprzęt); Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
  W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 12. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie, jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

Zobacz trasy1

Wiosłuj po Wełnie!

kurs kajakowy

Zobacz na mapie

Operacja pn.
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku rzeki Wełny

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nowości

19 maja 2020
14 lipca 2018
14 lipca 2018

Transport osób

logo busy tel4

Newsletter

Copyright © 2020 | Retrosport Paweł Ratajczak – organizator spływów kajakowych
tel. 694 627 427 (zapisy na spływy), Paweł: 606 828 677, www.kajaki.pw , mail: biuro@kajaki.pw

Przystań kajakowa: Rogoźno, ul. Łąkowa 1 (miejsce rozpoczęcia spływów, postoju aut, ognisk)

Operacja pn. „Zakup kajaków z wyposażeniem oraz przyczep do ich transportu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

banery logo 80

logo busy tel4 80

Wyszukiwarka