Rzeka Wełna

Rzeka Wełna

Od lat zajmujemy się obsługą spływów kajakowych rzeką Wełną. Rzeka ta, to jeden z najpiękniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków kajakowych w Wielkopolsce - prawobrzeżny dopływ Warty, który przepływa przez powiaty: gnieźnieński, żniński, wągrowiecki i obornicki. W górnym i środkowym biegu jest rzeką nizinną, leniwie wijącą się wśród łąk, lasów i pól. W dolnym biegu ma charakter górski.

RZEKA WEŁNA

Długość rzeki:        118 km
Długość szlaku:      115 km
Średni spadek:        0,45‰
Przepływ:               10,1 m3/sec
Dorzecze:               2621 km2 
Ujście:                    rzeka Warta, Oborniki Wielkopolskie
Czas spływu:          całego szlaku:  ok. 6 dni

Date

2 maja 2017

Tags

Oferta

Logotyp projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku rzeki Wełny"

Mająca na celu wzrost obiektów turystycznych świadczących noclegi i utworzenie 1 miejsca pracy.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20200

Wyszukiwarka